Kommentare zur Kunst

AKVD (Arbeitskreis Kultureller Vereine Denzlingen) Kulturfestival: Ökumenischer Gottesdienst